info
Dobro Došli na stranicu !.

ŠTO JE SVE POTREBNO ZA IZRADU PEČATA ?

Za izradu pečata, uz vašu narudžbu, potrebno je
priložiti samo idejno rješenje ili otisak starog pečata.
Uz idejna rješenja koja sadrže karakteristični logotip
potrebno priložiti i predložak u odgovarajućem elektronskom
formatu (cdr, jpg, bmp…). Prilikom naručivanja službenog
pečata potrebno je osigurati odgovarajući dokument kao
potvrdu o registraciji pravnog subjekta.

ŠTO TREBA ZNATI U VEZI S IZRADOM PEČATA ?

Koje dokumente treba priložiti uz narudžbu službenog pečata ?


# U pravilu, treba priložiti dokument o registraciji. Za tvrtke (d.o.o. ili j.d.o.o.) to je izvadak iz registra nadležnog
trgovačkog suda. Za obrtnike to je obrtnica ili rješenje o otvaranju obrta. Udruge i neprofitne organizacije trebaju priložiti
izvadak iz svog statuta, odnosno tekst članka u kojem je opisan pečat udruge. Da li je obavezno navesti OIB u sadržaju službenog pečata ?
# Ne, OIB nije obavezni dio sadržaja službenog pečata.
Koje podatke mora sadržavati pečat za obrte i pravne osobe ?

# Pečat za obrt mora sadržavati slijedeće podatke:
naziv obrta
djelatnost obrta
vlasnik obrta
sjedište obrta (mjesto, ne nužno i adresu)
# Pečat tvrtke (poduzeća) mora sadržavati slijedeće podatke:
naziv (skraćeni) tvrtke
sjedište tvrtke (ne nužno i adresa)
# Pečat udruge mora sadržavati tekst koji je utvrđen odredbama statuta

Koji se oblici pečata (i koje veličine) najčešće koriste ?

# Najčešće se koriste (osobito za obrte i tvrtke) pečati pravokutnog oblika veličine 18 x 47 mm što odgovara modelu Printer 30.
Udruge najčešće rabe okrugli pečat promjera 30 mm što odgovara modelima Printer R 30 i Printer Q 30.

Kako se može naručiti izrada pečata ?

# Narudžbu s idejnim rješenjem (eventualno dodati logo u odgovarajućem grafičkom formatu, ili kopiju otiska starog pečata) i potrebnim prilozima (ako se radi o službenom pečatu) možete dostaviti:
osobno, na našu adresu, tijekom naznačenog radnog vremena
redovitom poštom, na našu adresu
elektronskom poštom, na naznačenu adresu e-pošte: ………….
telefaksom, na broj 031 502 270
Za sve narudžbe, potrebno je da prije izrade pečata naručitelj verificira – potvrdi grafičko rješenje koje će mu (povratno) biti dostavljeno. Narudžba se smatra dostavljenom – prihvaćenom tek nakon verifikacije grafičkog rješenja.

U kojem se roku može očekivati izrada pečata ?

# Izradu pečata u pravilu obavljamo u roku od 24 sata po primitku neopozive i kompletirane narudžbe. Iznimno,
ukoliko idejno rješenje zahtijeva složeniju grafičku pripremu, taj se rok može produljiti do 48 sati.
Za samu izradu pečata nije potrebno previše vremena, što znači da u slučaju hitnosti pečat može biti
gotov – odmah (naravno, pod uvjetom da naručitelj osobno donese potrebne dokumente i priloge).

Kako se naručeni pečat može preuzeti ?

# Naručeni – izrađeni pečat moguće je preuzeti na neki od slijedećih načina:
osobno na našoj adresi
dostavom putem redovne pošte (dodatno, troškovi poštarine: 15,00 kn po pošiljci)
dostavom putem kurirske službe (plaćaju se operateru pri preuzimanju pošiljke)